פרק שלישי - תקופת המלכים חלק א’: מה שבע? מה כמה

December 8, 2015

בפרק זה נתחיל לסקור את תקופת המלכים שבאו אחרי רומולוס האגדי

מי הם היו? כמה? ומה היה תפקידם ותרומתם לאבולוציה הרומאית?
 
בין הנושאים הנסקרים בפרק, ננתח את התפתחות הדת הרומית בשלב זה וההשפעה להמשך. נספר על  "קרב האלופים" המכריע בין רומא לעיר ה"אחות" שלה, אלבה לונגה ועל המשך גדילת האוכלוסיה והרחבת הטריטוריות
00:0000:00

Facebook Comments: